Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Personal vid Campus Helsingborgs Biblioteket

Här hittar du alla som jobbar på Campus Helsingborgs bibliotek

Eric Eriksson. Foto.

Eric Eriksson

Biblioteksassistent

E-post: eric [dot] eriksson [at] ch [dot] lu [dot] se

Telefon: 042-35 65 80

Infodisk och låneservice
Karin Jönsson. Foto.

Karin Jönsson

bibliotekschef

E-post: karin [dot] jonsson [at] sambib [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 09 92

Fakultetsbibliotekarie, fakultet S.
Bibliotekschef Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek och Biblioteket vid Campus Helsingborg.
Lina Köpsén. Foto.

Lina Köpsén

Bibliotekarie

E-post: lina [dot] kopsen [at] ch [dot] lu [dot] se

Telefon: 042-35 65 23

Kontaktbibliotekarie för bygg-, data- och elektroteknik.
Katalogiserings-, förvärvs- samt webbansvarig för bibliotekets webbplats.
Anna Pettersson. Foto.

Anna Pettersson

Bibliotekarie

E-post: anna [dot] pettersson [at] ch [dot] lu [dot] se

Telefon: 042-35 65 26

Kontaktbibliotekarie för socionomutbildningarna och Strategisk kommunikation.
Sara Rondahl. Foto.

Sara Rondahl

Bibliotekarie

E-post: Sara [dot] Rondahl [at] ch [dot] lu [dot] se

Telefon: 042-35 65 73

Kontaktbibliotekarie för Service Management samt masterutbildningar.
Ger stöd och service till fakultetens forskare samt samordnare för bibliotekets forskarstöd vid Campus Helsingborg.
Undervisar i referenshanteringsprogram såsom EndNote och RefWorks
Ger support för registrering och publicering av forskarpublikationer i LUP.
Nina Smiseth. Foto.

Nina Smiseth

Bibliotekarie

E-post: nina [dot] smiseth [at] ch [dot] lu [dot] se

Telefon: 042-35 65 49

Kontaktbibliotekarie för studenter med läs- och skrivsvårigheter.
Huvudansvar för infodisk, lån och fjärrlån.