Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Förseningsavgifter

Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek tar ut en förseningsavgift på 10 kr per bok och dag för kurslitteratur som återlämnas efter lånetidens utgång. Detta gäller alla låntagare.

Observera att förseningsavgifter har börjat tas ut igen från den 15 september 2021.

Biblioteken vid Lunds universitet återgår till normala lånerutiner den 15 september 2021. Detta innebär att från och med 15 september kommer förseningsavgifter åter att genereras på avgiftsbelagt material som återlämnas försent. Det maximala antalet automatiska omlån för kursböcker återgår till 5 omlån. Lånetiderna är oförändrade och påminnelser skickas ut i vanlig ordning.

  • Avgiften börjar räknas dagen efter återlämningsdatum. Ingen avgift genereras under dagar då biblioteket är stängt, inte heller under helger.
  • Böcker som läggs i bokinkast återlämnas i systemet följande arbetsdag. Kursböcker som då är försenade genererar förseningsavgift.
  • Förseningsavgiften uppgår som mest till 280 kr per bok.
  • Om du har 100 kr eller mer i obetalda avgifter är du automatiskt avstängd från nya lån och omlån vid samtliga bibliotek inom Lunds universitet. Skulden ska regleras i sin helhet innan du kan fortsätta låna.

Påminnelsebrev

Det är alltid ditt personliga ansvar att notera och respektera lånetiden. Bibliotekssystemet skickar automatiskt ut en påminnelse via e-post före lånetidens utgång och förseningsmeddelande dagen efter lånetidens utgång. 

Om du av någon anledning inte får påminnelse eller förseningsmeddelande är det ändå ditt ansvar att lämna böckerna innan lånetiden gått ut.

Faktura

Om boken trots två påminnelser inte har återlämnats 28 dagar efter lånetidens utgång genereras en faktura. Det fakturerade beloppet består av materialets nyanskaffningspris plus 300 kr i hanteringskostnad. 

Dessa föreskrifter är fastställda med stöd av allmänna lånevillkoren vid Lunds universitets bibliotek.

Här kan du läsa lånevillkoren vid Lunds universitets bibliotek (PDF, 569 kB, ny flik)