Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Läs- och skrivstöd

Anpassad kurslitteratur

Är du student på Samhällsvetenskapliga fakulteten och har en läsnedsättning - till exempel på grund av dyslexi, synnedsättning eller ADHD? Då kan du få hjälp på biblioteket med att låna din kurslitteratur som talbok. 

Talböcker produceras av Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, och registreras i deras katalog Legimus, där du kan söka upp och ladda ner dem.

Vem får låna talböcker? - Info på legimus.se

MTM:s katalog Legimus på legimus.se

Förlängd lånetid

Du som använder talböcker har också rätt att låna kurslitteratur i fyra veckor istället för två. Prata med kontaktpersonen på biblioteket för att få tillgång till detta.

Kontakta biblioteket

På biblioteket finns en kontaktbibliotekarie för studenter med olika funktionsnedsättningar. Vi rekommenderar dig att ta kontakt och avtala tid före första besöket.

Ta även en titt i vår talboksguide, som är gemensam för alla biblioteken vid Lunds universitet.

Talboksguiden på lub.lu.se

Kontakta Pedagogiskt stöd

För att få tillgång till övriga stödåtgärder, ta kontakt med Pedagogiskt stöd. Det kan till exempel gälla anteckningshjälp, mentorsstöd och förlängd tentatid.

Stöd till studenter med funktionsnedsättning på Lunds universitet

Stödprogram på våra datorer

Alla datorer på biblioteket är utrustade med följande stödprogram:

  • Stava Rex (rättstavningsprogram, svenska)
  • Spell Right (rättstavningsprogram, engelska) 
  • TorTalk (talsyntesprogram)

Resursrum

På Universitetsbiblioteket finns ett särskilt resursrum som kan bokas av studenter med läs- och skrivsvårigheter. Kontakta UB eller oss för bokningsinstruktioner.

Kontaktuppgifter till Universitetsbiblioteket för att boka resursrum

Kontakt

E-post:
talbok [at] sambib [dot] lu [dot] se

Bibliotekarie:
gabriella [dot] johansson [at] sambib [dot] lu [dot] se (Gabriella Johansson)

Telefonnummer:
046-222 09 95

Bibliotekarie:
ellen [dot] fall [at] sambib [dot] lu [dot] se (Ellen Fall)

Telefonnummer:
046-222 09 93