Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tillgänglighet för sambib.lu.se

Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek vid Lunds universitet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.sambib.lu.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.sambib.lu.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du webbredaktor [at] sambib [dot] lu [dot] se (kontakta oss).

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, webbredaktor [at] sambib [dot] lu [dot] se (kontakta oss) så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Det finns filmer som saknar textning. WCAG 1.2.2 (A)
  • Det finns pdf:er på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade. WCAG 1.4.3 (AA)

Dokument planeras att ses över under året 2021.

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av www.sambib.lu.se då vi har använt en checklista från Funka, denna är byggd på WCAG och webbriktlinjer.se. Vi har även gjort stickprov med webbläsartillägget WAVE Web Accessibility Evaluation Tool vid utvärderingen.

Senast uppdaterad

Webbplatsen publicerades den 4 december 2014.

Denna redogörelsen uppdaterades senast den 13 november 2020.