Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arkivera forskningsdata

Enligt svensk lag måste forskningsdata arkiveras av lärosätet. Vid Lunds universitet arbetar Avdelningen Dokumenthantering med support till forskarna och fakulteterna vad gäller arkivering.

När man ska arkivera analogt material finns riktlinjer att följa vad gäller hur det ska hanteras och vad som ska lämnas in till Universitetsarkivet. Vad gäller digitalt material och data i digital form finns det ännu ingen central teknisk lösning för detta vid Lunds universitet. Tills vidare används lokala lösningar av olika slag, viktigt att tänka på är att data lagras på ett säkert sätt i väntan på arkivering.

Hantera och lämna in analogt material till Universitetsarkivet

Lagra din data på ett säkert sätt

Data som ska arkiveras måste beskrivas väl, se sidan Organisera data, och sparas i format som inte är programberoende, se sidan Beständiga filformat.

Organisera din data

Beständiga filformat för din data

På Lunds universitets medarbetarwebb finns information om hur forskningshandlingar ska arkiveras.

Gallrings- och bevarandeplan för forskningshandlingar inom samhällsvetenskapliga fakulteten

 

Kontakt

Frågor?

Hör av dig på ref [at] sambib [dot] lu [dot] se (ref[at]sambib[dot]lu[dot]se)
eller direkt till:

Bibliotekarie:
maja [dot] carlson [at] sambib [dot] lu [dot] se (Maja Carlson)
Telefon: 046-222 09 94
ann-sofie [dot] zettergren [at] sambib [dot] lu [dot] se (Ann-Sofie Zettergren)
Telefon: 046-222 16 92