Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Persondata och sekretess

När din insamlade data innehåller personuppgifter behöver dessa hanteras på ett särskilt sätt, enligt flera olika regelverk.

Några saker att tänka på är att:

  • All hantering av personuppgifter måste anmälas till PULU – Personuppgifter Lunds universitet.

Anmäl till PULU – Personuppgifter Lunds universitet

  • Informerat samtycke ofta krävs för insamling av persondata.

Läs om personuppgifter och dataskydd på Medarbetarwebben

  • Informera registrerade om hur Lunds universitet behandlar personuppgifter.

Hur Lunds universitet behandlar personuppgifter

  • Förvara känsligt material som intervjuer (ljudfiler och transkriberingar), enkätsvar och samtyckesblanketter på ett säkert sätt, t.ex. i ett låst säkerhetsskåp eller på för ändamålet avsedd serverplats.
  • Hantera koder, avidentifiering av data och krypteringsnycklar.

Den nya dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR) som trädde i kraft 25 maj 2018 tydliggör och ställer högre krav på universitetet vad gäller hanteringen av personuppgifter. Här hittar du en FAQ om vad som gäller i praktiken, framställd av projektgruppen vid Lunds universitet som arbetat med anpassningen till den nya lagstiftningen.

General Data Protection Regulation (GDPR) - information från EU

FAQ om GDPR på Medarbetarwebben och vad som gäller i praktiken

Kontakt

Frågor?

Hör av dig på ref [at] sambib [dot] lu [dot] se
eller direkt till:

Bibliotekarie:
ann-sofie [dot] zettergren [at] sambib [dot] lu [dot] se (Ann-Sofie Zettergren)
Telefon: 046-222 16 92

maja [dot] carlson [at] sambib [dot] lu [dot] se (Maja Carlson)
Telefon: 046-222 09 94

sara [dot] rondahl [at] ch [dot] lu [dot] se (Sara Rondahl)
Telefon: 042- 35 65 73

Dataskyddsombud

Vid frågor om personuppgifter - kontakta Lunds universitets dataskyddsombud:
dataskyddsombud [at] lu [dot] se