Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

För prefekter och fakultetsledning

Här finns en sammanfattning av några viktiga regler och ansvarsområden som prefekter och motsvarande har vad gäller hantering av forskningsdata.

Vem äger datan?

Forskningsdata tillhör universitetet, i egenskap av myndighet, och inte den enskilda forskaren. Om du samarbetar med andra universitet är det viktigt att slå fast vem som äger vilken data. Är samarbetet internationellt behöver man fastslå vilka nationella lagar som gäller.

På Medarbetarwebben beskrivs vilka regler som gäller för forskningshandlingar

Arkivering

Enligt svensk lag måste forskningsdata arkiveras. Prefekt eller motsvarande ansvarar för att denna lag efterlevs.

RA-FS 1999:1 (PDF, 120 kB, ny flik)

Lunds universitet har ännu ingen gemensam teknisk lösning för e-arkivering, men det finns lokala lösningar som kan användas under tiden.

Arkivering av forskningsdata

Persondata och känsliga data

Det är prefekten som ansvarar för att se till att hela processen som rör persondata sköts på ett korrekt och lagenligt sätt, på medarbetarwebben kan du läsa mer om detta.

Läs på Medarbetarwebben om chefens arbete med personuppgifter och dataskydd

Prefekten skall se till att universitetets personuppgiftsombud underrättas när forskare använder personuppgifter till register eller databas samt undertecknar ansökningar om etikprövning. Datasäkerhet är också något som prefekten ansvarar för, se sidan om lagring och datasäkerhet.

Lagring och datasäkerhet

Kontakt

Frågor?

Hör av dig på ref [at] sambib [dot] lu [dot] se (ref[at]sambib[dot]lu[dot]se)
eller direkt till:

Bibliotekarie:
maja [dot] carlson [at] sambib [dot] lu [dot] se (Maja Carlson)
Telefon: 046-222 09 94
ann-sofie [dot] zettergren [at] sambib [dot] lu [dot] se (Ann-Sofie Zettergren)
Telefon: 046-222 16 92