Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Under projektet

Att arbeta strukturerat med data kan underlätta både under projektets gång samt inför arkivering och ett eventuellt tillgängliggörande.

  • Kan datahanteringsplanen följas? Ändra den annars så att den fungerar som ett hjälpmedel genom projektet.

Din datahanteringsplan

  • Under projektet behöver personuppgifter hanteras i enlighet med gällande regler. Det kan handla om krav på säker förvaring, kryptering etc.

Säker förvaring av personuppgifter

  • Vilken mjukvara används? Hur stabilt är filformatet? Beroende på vilka program och andra tekniker du använder behöver du planera för hur materialet skall kunna användas framöver.

Val av filformat

  • I takt med att dataset genereras behöver de organiseras på ett strukturerat sätt, för att göra den begriplig både för dig själv och andra.

Organisera din data

  • Tankar om publicering kan förändras under projektets gång, kanske kan du komma att vilja bygga en databas eller publicera data öppet tillgängliga? De ursprungliga kostnadsberäkningarna kan behöva justeras.

Publicering under projektets gång

Kostnadsberäkningar

  • Oavsett vad som skall arkiveras när projektet är slutfört vill man ibland lägga upp sin data allmänt tillgängligt under projekttiden för att få feedback från andra. Om du väljer att göra så, möjliggör det delning av levande data med forskare, utan att det behöver vara färdigt eller i form av en publikation.

Arkivering

Delning av din data

  • För att andra skall kunna återanvända din data är det viktigt att beskriva den på ett utförligt och strukturerat sätt, med metadata som så långt som möjligt bygger på vedertagna standarder.

Återanvänd din data

Metadata och vedertagna standarder

Kontakt

Frågor?

Hör av dig på ref [at] sambib [dot] lu [dot] se (ref[at]sambib[dot]lu[dot]se)
eller direkt till:

Bibliotekarie:
maja [dot] carlson [at] sambib [dot] lu [dot] se (Maja Carlson)
Telefon: 046-222 09 94
ann-sofie [dot] zettergren [at] sambib [dot] lu [dot] se (Ann-Sofie Zettergren)
Telefon: 046-222 16 92