Artiklar och tidskrifter

För att söka efter artiklar och tidskrifter kan du använda dig av flera olika tjänster, där du hittar materialet i fulltext eller får en referens till en artikel i en tryckt tidskrift.

 

Tidskrifter. Foto.

Elektroniska tidskrifter

För att söka efter artiklar använder du LUBsearch. Om du söker en specifik tidskrift kan du söka i LUBcat för att få en länk till tidskriftens webbplats. Du kan också hitta de elektroniska tidskrifterna i ePublications som hör ihop med LUBsearch.

LUBsearch

För att söka på e-tidskriftens titel använder du ePublications

Tryckta tidskrifter

I bibliotekskatalogen LUBcat hittar du de tryckta tidskrifter som finns vid biblioteken vid Lunds universitet, och får information om var de finns. I LUBcat kan du inte söka efter enskilda artiklar.

På Sambib finns de tryckta tidskrifterna i öppna hyllor på andra våningen i biblioteket. Du får läsa tidskrifterna på biblioteket - de kan inte lånas hem.

Vill du söka efter enbart svenska artiklar kan du exempelvis använda databasen Artikelsök eller Retriever Research. Söker du efter artiklar på engelska använder du LUBsearch.

Artikelsök - databas för svenska artiklar

Retriever Research - nordisk nyhetsdatabas 

Saknas artikeln vid Lunds universitet kan du leta upp tidskriften i Libris och sedan göra en fjärrlånebeställning.

Libris - den nationella bibliotekskatalogen

Fjärrlån via Sambib

Enstaka artiklar som publicerats i våra tryckta tidskrifter kan du beställa via tjänsten Lubito. Du kan söka fram tidskriften och fylla i ett beställningsformulär. Sedan får du artikeln per mejl i pdf-format.

Lubito - skannade artiklar ur Universitetsbibliotekets samlingar

Dagstidningar

Det finns flera sätt att söka efter artiklar i dagstidningar. För mer information läs om dagstidningar på Universitetsbibliotekets sida.