Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Dela och återanvända data

Hur kan du återanvända eller dela dina data, och med vem eller vilka?

Dela din data

Det finns olika sätt och flera tjänster som kan användas för att dela data, vilket som passar dig bäst beror på vilken data du har och hur du vill göra dina data tillgängliga. Exempel på detta är:

  • ämnesspecifika tjänster, som Corpus-servern på Humanistlaboratoriet, hitta fler tjänster på Re3data

Re3data

  • nationella tjänster, som Svensk nationell datatjänst SND eller UK Data Service

Svensk nationell datatjänst SND

UK Data Service

  • plattformar för öppen data inom alla ämnesområden, som till exempel Zenodo och Figshare

Zenodo

Figshare

  • tidskrifter, antingen vanliga tidskrifter där man kan tillgängliggöra data i anslutning till en publicerad artikel eller speciella datatidskrifter vars syfte är att tillgängliggöra dataset, exempelvis Research Data Journal for the Humanities and Social Sciences

Research Data Journal for the Humanities and Social Sciences

För att dela data med andra måste du ha koll på om du får göra detta. Om dina data innehåller uppgifter som kan vara känsliga, personuppgifter eller upphovsrättsskyddat material kan du ofta inte dela dem, utan att först avidentifiera dem.

Kontakta gärna biblioteket om du har frågor om hur och var du kan dela dina data.

Använd gärna standardiserade licenser, till exempel CC-licenser, för att tydliggöra hur dina data får användas.

Olika CC-licenser

Använda andras data

Tjänsterna och plattformarna ovan kan fungera som utgångspunkter för att hitta befintliga data att använda sig av. Det finns också många öppet tillgängliga kulturarvsdata och myndighetsdata som man själv kan ladda ner. Många av dessa använder sig av öppna API:er, via vilka data kan laddas ner.

När du använder andras data ska den citeras, med uppgifter om bland annat upphovsrättsinnehavaren, var data är lagrad och eventuell version med hjälp av en DOI eller annan beständig identifikator.

Citera andras data

Kontakt

Frågor?

Hör av dig på ref [at] sambib [dot] lu [dot] se (ref[at]sambib[dot]lu[dot]se)
eller direkt till:

Bibliotekarie:
maja [dot] carlson [at] sambib [dot] lu [dot] se (Maja Carlson)
Telefon: 046-222 09 94
ann-sofie [dot] zettergren [at] sambib [dot] lu [dot] se (Ann-Sofie Zettergren)
Telefon: 046-222 16 92